OBEC
PRO OBČANY
NAŠE HLAVNÍ PRIORITA
INFORMACE OBČANŮM

Vážení spoluobčané, na úředních deskách obcí
byla vyvěšena Veřejná vyhláška. Týká se návrhu
aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR)
Moravskoslezského kraje a Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území. K obsahu návrhu
je možno zaslat připomínky.

ZÚR přeřazuje do rozvojové oblasti republikového
významu OB2 Ostrava následující obce:
Ropice, Střítež, Smilovice, Hnojník, Komorní
Lhotka, Vělopolí, Třinec.

V návrhu ZÚR je záměr DZ18 - Optimalizace a elektrizace
regionální tratě č. 322 v úseku Český Těšín - Frýdek-Místek
včetně zkapacitnění (zdvojkolejnění) dílčích úseků. Koridor
v celém úseku kopíruje těleso stávající železniční tratě č. 322

Co navrhované zkapacitnění tratě způsobí?

Regionální trať bude přebudována na parametry celostátní
tratě.

Navýšení dopravy ovlivní obyvatelstvo po celé trase: hlukem,
vibracemi, v ochranném pásmu omezí výstavbu a vlastnická
práva, v místě protihlukových stěn bude omezen výhled
a ochromena migrace zvěře.

Z důvodů zdvojkolejnění a elektrifikace musí být v lesních
porostech vykáceny stromy, aby neohrožovaly trakční vedení.
Ubude tak stávající zeleně.

Před a v místě zdvojkolejnění budou až 650 m dlouhé
nákladní vlaky brzdit a rozjíždět se.

Omezí se průjezd silničních vozidel na přejezdech,
vzhledem k zvýšenému počtu vlaků dojde ke snížení
bezpečnosti úrovňových přejezdů (příklad - viz Studénka),
předpokládá se rychlost vlaků až 100 km/h, a např. v oblasti
střítežského nádraží až 85 km/hod.).

POKUD VÁM NENÍ LHOSTEJNÉ,
V JAKÉM PROSTŘEDÍ BUDETE ŽÍT
VY A VAŠE DĚTI V BUDOUCNU,
JE NUTNÉ VYVINOUT AKTIVITU DNES!


Připomínky můžete vepsat do 14. 8. 2015 do formuláře
připraveného krajem zde


sledujte náš profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/osszzzp